οικία > Νέα > Νέα του κλάδου

Ορισμός ηλιακού μετατροπέα

2022-11-15

Αντιστροφέας, γνωστός και ως ρυθμιστής ισχύος, ρυθμιστής ισχύος, είναι αναπόσπαστο μέρος του φωτοβολταϊκού συστήματος. Η κύρια λειτουργία του φωτοβολταϊκού μετατροπέα είναι να μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που παράγεται από το ηλιακό πάνελ στο εναλλασσόμενο ρεύμα που χρησιμοποιείται από τις οικιακές συσκευές. Μέσω του κυκλώματος πλήρους γέφυρας, ο επεξεργαστής SPWM χρησιμοποιείται γενικά για τη διαμόρφωση, το φιλτράρισμα, την ενίσχυση κ.λπ., για τη λήψη ημιτονοειδούς ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος που ταιριάζει με τη συχνότητα του φορτίου φωτισμού, την ονομαστική τάση κ.λπ. για τον τελικό χρήστη του συστήματος. Με έναν μετατροπέα, μια μπαταρία DC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ρεύματος AC στη συσκευή.
Το σύστημα παραγωγής ηλιακής ενέργειας AC αποτελείται από ηλιακούς συλλέκτες, ελεγκτές φόρτισης,μετατροπείςκαι μπαταρίες? το ηλιακό σύστημα παραγωγής ενέργειας συνεχούς ρεύματος δεν περιλαμβάνει μετατροπείς. Η διαδικασία μετατροπής εναλλασσόμενου ρεύματος σε ισχύ συνεχούς ρεύματος ονομάζεται ανόρθωση, το κύκλωμα που ολοκληρώνει τη λειτουργία διόρθωσης ονομάζεται κύκλωμα ανορθωτή και η συσκευή που πραγματοποιεί τη διαδικασία διόρθωσης ονομάζεται συσκευή ανορθωτή ή ανορθωτή. Αντίστοιχα, ονομάζεται η διαδικασία μετατροπής της ισχύος συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο ρεύμααντιστροφέας, το κύκλωμα που ολοκληρώνει τη λειτουργία του μετατροπέα ονομάζεται κύκλωμα μετατροπέα και η συσκευή που πραγματοποιεί τη διαδικασία του μετατροπέα ονομάζεται εξοπλισμός μετατροπέα ή μετατροπέας.

Ο πυρήνας τουσυσκευή μετατροπέαείναι το κύκλωμα διακόπτη μετατροπέα, το οποίο αναφέρεται εν συντομία ως κύκλωμα μετατροπέα. Το κύκλωμα ολοκληρώνει τη λειτουργία του μετατροπέα ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τον ηλεκτρονικό διακόπτη ισχύος. Η ενεργοποίηση-απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών συσκευών μεταγωγής ισχύος απαιτεί ορισμένους παλμούς οδήγησης και αυτοί οι παλμοί μπορούν να ρυθμιστούν αλλάζοντας ένα σήμα τάσης. Τα κυκλώματα που δημιουργούν και ρυθμίζουν τους παλμούς αναφέρονται συχνά ως κυκλώματα ελέγχου ή βρόχοι ελέγχου. Εκτός από το προαναφερθέν κύκλωμα μετατροπέα και το κύκλωμα ελέγχου, η βασική δομή της συσκευής μετατροπέα περιλαμβάνει επίσης ένα κύκλωμα προστασίας, ένα κύκλωμα εξόδου, ένα κύκλωμα εισόδου και ένα κύκλωμα εξόδου.