οικία > Νέα > Νέα του κλάδου

Πώς να επιλέξετε τον μετατροπέα χαμηλής συχνότητας

2022-01-19

Μετατροπέας χαμηλής συχνότηταςείναι ένα είδος προϊόντος ισχύος που λειτουργεί σε περιβάλλον υψηλού ρεύματος και υψηλής συχνότητας και το πιθανό ποσοστό αποτυχίας του είναι αρκετά υψηλό. Επομένως, οι καταναλωτές πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν αγοράζουν:
Πρώτα, επιλέξτε απόο μετατροπέας χαμηλής συχνότηταςκυματομορφή εξόδου, κατά προτίμηση όχι χαμηλότερη από το σχεδόν ημιτονοειδές κύμα.

Κατα δευτερον,ο μετατροπέας χαμηλής συχνότηταςθα πρέπει να έχει πλήρη λειτουργία προστασίας κυκλώματος.

Τρίτον, οι κατασκευαστές θα πρέπει να έχουν καλές δεσμεύσεις εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Τέταρτον, τα κυκλώματα και τα προϊόντα έχουν δοκιμαστεί για ένα χρονικό διάστημα.